vnsc威尼斯城官方网站-威尼斯平台网站-首页

上海芃硕生物科技有限企业 主营:PEG修饰剂;荧光染料;生化试剂(酶及酶底物、底物显色剂及色原、辅酶/核苷/碳水化合物、生物缓冲剂和季铵盐、表面活性剂、氨基酸及其衍生物、蛋白质类、维生素类、培养基类、***类等)。
服务电话
18702166679
产品详情

MPEG7-Br ??104518-25-4 ??甲氧基七聚乙二醇溴 现货供应

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:MPEG7-Br ??104518-25-4 ??甲氧基七聚乙二醇溴 现货供应
  • 产品型号:PS1-Br-7
  • 产品展商:ponsure
  • 产品价格:0.00 元
  • 产品文档:无相关文档
简单先容

产品名称:甲氧基七聚乙二醇溴 英文名称:MPEG7-Br 英文别名:MPEG7-Br CAS:104518-25-4 纯度:97% 分子式:C15H31BrO7 分子量:403.31 状态:液体 保存:-20℃长期保存 MPEG7-Br ??104518-25-4 ??甲氧基七聚乙二醇溴 现货供应 MPEG7-Br ??104518-25-4 ??甲氧基七聚乙二醇溴 现货供应

产品描述
MPEG7-Br   104518-25-4   甲氧基七聚乙二醇溴  现货供应   咨询专线:400-801-9278
结构式:MPEG7-Br商品型号 规格 价格
PS1-Br-7 1g 1400.00
PS1-Br-7 5g 5000.00
PS1-Br-7 10g 8000.00
 
产品信息


产品名称:甲氧基七聚乙二醇溴
英文名称:MPEG7-Br
英文别名:MPEG7-Br
CAS:104518-25-4
纯度:97%
分子式:C15H31BrO7
分子量:403.31
状态:液体
保存:-20℃长期保存
 MPEG7-Br   104518-25-4   甲氧基七聚乙二醇溴  现货供应   咨询专线:400-801-9278
mpeg4-oh 23783-42-8 c9h20o5 208.25
mpeg5-oh 23778-52-1 c11h24o6 252.31
mpeg6-oh 23601-40-3 c13h28o7 296.36
mpeg7-oh 4437-1-8 c15h32o8 340.41
mpeg8-oh 25990-96-9 c17h36o9 384.46
mpeg9-oh 6048-68-6 c19h40o10 428.52
mpeg10-oh 27425-92-9 c21h44o11 472.57
mpeg11-oh 114740-40-8 c23h48o12 516.62
mpeg12-oh 5702-16-9 c25h52o13 560.67
mpeg16-oh 133604-58-7 c33h68o17 736.88
mpeg24-oh n/a c49h100o25 1089.30
mpeg2-nh2 31576-51-9 c5h13no2 119.16
mpeg3-nh2 74654-07-2 c7h17no3 163.22
mpeg4-nh2 85030-56-4 c9h21no4 207.27
mpeg5-nh2 5498-83-9 c11h25no5 251.32
mpeg6-nh2 184357-46-8 c13h29no6 295.37
mpeg7-nh2 170572-38-0 c15h33no7 339.43
mpeg8-nh2 869718-81-0 c17h37no8 383.48
mpeg9-nh2 211859-73-3 c19h41no9 427.53
mpeg10-nh2 n/a c21h45no10 471.58
mpeg11-nh2 854601-60-8 c23h49no11 515.64
mpeg12-nh2 869718-87-6 c25h53no12 559.69
mpeg16-nh2 907577-50-8 c33h69no16 735.90
mpeg24-nh2 n/a c49h101no24 1088.32
mpeg4-n3 n/a c9h19n3o4 233.26
mpeg8-n3 n/a c17h35n3o8 409.47
mpeg6-n3 n/a c13h27n3o6 321.37
mpeg12-n3 n/a c25h51n3o12 585.69
mpeg16-n3 n/a c33h67n3o16 761.90
mpeg24-n3 n/a c49h99n3o24 1114.32
mpeg6-mal n/a c17h29no8 375.41
mpeg12-mal n/a c29h53no14 639.73
mpeg6-nh-mal n/a c20h34n2o9 446.49
mpeg12-nh-mal n/a c32h58n2o15 710.81
mpeg3-ch2ch2cooh 67319-28-2 c10h20o6 236.26
mpeg4-ch2ch2cooh 81836-43-3 c12h24o7 280.32
mpeg5-ch2ch2cooh n/a c14h28o8 324.37
mpeg6-ch2ch2cooh 874208-91-0 c16h32o9 368.42
mpeg7-ch2ch2cooh 1093647-41-6 c18h36o10 412.47
mpeg8-ch2ch2cooh n/a c20h40o11 456.53
mpeg9-ch2ch2cooh n/a c22h44o12 500.58
mpeg10-ch2ch2cooh n/a c24h48o13 544.63
mpeg11-ch2ch2cooh n/a c26h52o14 588.68
mpeg12-ch2ch2cooh n/a c28h56o15 632.74
mpeg16-ch2ch2cooh n/a c36h72o19 808.94
mpeg24-ch2ch2cooh n/a c52h104o27 1161.37
mpeg3-ch2ch2coonhs ester 622405-78-1 c14h23no8 333.33
mpeg4-ch2ch2coonhs ester n/a c16h27no9 377.39
mpeg5-ch2ch2coonhs ester n/a c18h31no10 421.44
mpeg6-ch2ch2coonhs ester n/a c20h35no11 465.49
mpeg7-ch2ch2coonhs ester 756525-90-3 c22h39no12 509.55
mpeg8-ch2ch2coonhs ester n/a c24h43no13 553.60
mpeg9-ch2ch2coonhs ester n/a c26h47no14 597.65
mpeg10-ch2ch2coonhs ester n/a c28h51no15 641.70
mpeg11-ch2ch2coonhs ester 756525-94-7 c30h55no16 685.76
mpeg12-ch2ch2coonhs ester n/a c32h59no17 729.81
mpeg16-ch2c≡ch n/a c36h70o17 774.93
mpeg3-sh 31521-83-2 c7h16o3s 180.27
mpeg4-sh 52190-55-3 c9h20o4s 224.32
mpeg5-sh 524030-00-0 c11h24o5s 268.37
mpeg6-sh 441771-60-4 c13h28o6s 312.42
mpeg7-sh 651042-82-9 c15h32o7s 356.48
mpeg8-sh 651042-83-0 c17h36o8s 400.53
mpeg9-sh 651042-84-1 c19h40o9s 444.58
mpeg10-sh 651042-85-2 c21h44o10s 488.63
mpeg11-sh n/a c23h48o11s 532.69
mpeg12-sh n/a c25h52o12s 576.74
mpeg16-sh n/a c33h68o16s 752.95
mpeg24-sh n/a c49h100o24s 1105.37
mpeg3-hydrazide n/a c10h22n2o5 250.29
mpeg4-hydrazide n/a c12h26n2o6 294.34
mpeg5-hydrazide n/a c14h30n2o7 338.40
mpeg6-hydrazide n/a c16h34n2o7 382.45
mpeg8-hydrazide n/a c20h42n2o10 470.55
ho-peg5-oh 4792-15-8 c10h22o6 238.28
ho-peg6-oh 2615-15-8 c12h26o7 282.33
ho-peg7-oh 5617-32-3 c14h30o8 326.38
ho-peg8-oh 5117-19-1 c16h34o9 370.44
ho-peg9-oh 3386-18-3 c18h38o10 414.49
ho-peg10-oh 5579-66-8 c20h42o11 458.55
ho-peg11-oh 6809-70-7 c22h46o12 502.59
ho-peg12-oh 6790-9-6 c24h50o13 546.65
ho-peg13-oh n/a c26h54o14 590.70
ho-peg16-oh 4669-05-0 c32h66o17 722.86
ho-peg24-oh n/a c48h98o25 1075.28
MPEG7-Br   104518-25-4   甲氧基七聚乙二醇溴  现货供应   咨询专线:400-801-9278
h2n-peg3-ch2ch2nh2 929-75-9 c8h20n2o3 192.26
h2n-peg4- ch2ch2nh2 68960-97-4 c10h24n2o4 236.31
h2n-peg5-ch2ch2nh2 72236-26-1 c12h28n2o5 280.36
h2n-peg6-ch2ch2nh2 n/a c14h32n2o6 324.41
h2n-peg8-ch2ch2nh2 822096-36-7 c18h40n2o8 412.52
h2n-peg9-ch2ch2nh2 n/a c20h44n2o9 456.57
h2n-peg10-ch2ch2nh2 928292-69-7 c22h48n2o10 500.62
h2n-peg11-ch2ch2nh2 n/a c24h52n2o11 544.68
hoocch2ch2-peg3 -ch2ch2cooh 31127-85-2 c12h22o8 294.30
hoocch2ch2-peg4-ch2ch2cooh 439114-13-3 c14h26o9 338.35
hoocch2ch2-peg6-ch2ch2cooh 94376-75-7 c18h34o11 426.46
hoocch2ch2-peg8-ch2ch2cooh n/a c22h42o13 514.56
hoocch2ch2-peg9-ch2ch2cooh n/a c24h46o14 558.62
hoocch2ch2-peg10-ch2ch2cooh n/a c26h50o15 602.67
hoocch2ch2-peg12-ch2ch2cooh 1053656-79-3 c30h58o17 690.78
nhs-peg2-nhs n/a c18h24n2o11 444.39
nhs-peg3-nhs n/a c20h28n2o12 488.45
nhs-peg4-nhs n/a c22h32n2o13 532.50
nhs-peg6-nhs n/a c26h40n2o15 620.61
nhs-peg9-nhs n/a c32h52n2o18 752.77
nhs-peg12-nhs n/a c38h64n2o21 884.92
mal-nh-peg5-nh-mal n/a c26h38n4o11 582.60
mal-nh-peg6-nh-mal n/a c28h42n4o12 626.65
mal-nh-peg11-nh-mal n/a c38h62n4o17 846.90
mal-peg3-ch2ch2mal n/a c16h20n2o7 352.34
mal-peg5-ch2ch2mal n/a c20h28n2o9 440.44
mal-peg11-ch2ch2mal n/a c32h52n2o15 704.76
acs-peg8-oh 1334177-81-9 c18h36o9s 428.54
h2n-peg3-oh 6338-55-2 c6h15no3 149.19
h2n-peg4-oh 86770-74-3 c8h19no4 193.24
h2n-peg5-oh n/a c10h23no5 237.29
h2n-peg6-oh 39160-70-8 c12h27no6 281.35
h2n-peg8-oh 352439-37-3/352439-37-2 c16h35no8 369.45
h2n-peg10-oh n/a c20h43no10 457.55
h2n-peg12-oh 1137109-21-7 c24h51no12 545.66
h2n-peg24-oh n/a c48h99no24 1074.29
h2n-peg2-ch2cooh n/a c6h13no4 163.17
h2n-peg3-ch2cooh n/a c8h17no5 207.22
h2n-peg5-ch2cooh 141282-35-1 c12h25no7 295.33
h2n-peg2-ch2ch2cooh 791028-27-8 c7h15no4 177.20
h2n-peg3-ch2ch2cooh 784105-33-5 c9h19no5 221.25
h2n-peg4- ch2ch2cooh 663921-15-1 c11h23no6 265.31
h2n-peg6- ch2ch2cooh 905954-28-1 c15h31no8 353.41
h2n-peg8-ch2ch2cooh 756526-04-2 c19h39no10 441.52
h2n-peg10-ch2ch2cooh n/a c23h47no12 529.62
h2n-peg12-ch2ch2cooh 1186194-33-1 c27h55no14 617.72
h2n-peg24-ch2ch2cooh n/a c51h103no26 1146.35
h2n-peg4-hydrazide n/a c11h25n3o5 279.33
h2n-peg5-hydrazide n/a c13h29n3o6 323.39
h2n-peg6-hydrazide n/a c15h33n3o7 367.44
h2n-peg8-hydrazide n/a c19h41n3o9 455.54
h2n-peg12-hydrazide n/a c27h57n3o13 631.75
ho-peg2-ch2ch2cooh n/a c7h14o5 178.18
ho-peg4-ch2ch2cooh n/a c11h22o7 266.29
ho-peg6-ch2ch2cooh n/a c15h30o9 354.39
ho-peg8-ch2ch2cooh 937188-60-8 c19h38o11 442.50
ho-peg10-ch2ch2cooh n/a c23h46o13 530.60
ho-peg12-ch2ch2cooh n/a c27h54o15 618.71
ho-peg24-ch2ch2cooh n/a c51h102o27 1147.34
maleimide-peg6-ch2ch2cooh n/a c19h31no10 433.45
maleimide-nh-peg2-ch2ch2cooh 756525-98-1 c14h20n2o7 328.32
maleimide-nh-peg4-ch2ch2cooh n/a c18h28n2o9 416.42
maleimide-nh-peg6-ch2ch2cooh n/a c22h36n2o11 504.53
maleimide-nh-peg8-ch2ch2cooh 1334177-86-4 c26h44n2o13 592.63
maleimide-nh-peg10-ch2ch2cooh n/a c30h52n2o15 680.74
maleimide-nh-peg12-ch2ch2cooh n/a c34h60n2o17 768.84
maleimide-nh-peg24-ch2ch2cooh n/a c58h108n2o29 1297.47
maleimidopropionyl-peg2-ch2ch2coonhs ester 955094-26-5 c18h23n3o9 425.39
maleimidopropionyl-peg4-ch2ch2coonhs ester 756525-99-2 c22h31n3o11 513.50
maleimidopropionyl-peg6-ch2ch2coonhs ester 1137109-21-7c26h39n3o13 601.60
maleimidopropionyl-peg8-ch2ch2coonhs ester 756525-93-6 c30h47n3o15 689.71
maleimidopropionyl-peg10-ch2ch2coonhs ester 1137109-22-8c34h55n3o17 777.82
maleimidopropionyl-peg12-ch2ch2coonhs ester 756525-92-5 c38h63n3o19 865.93
maleimidopropionyl-peg24-ch2ch2coonhs ester 1234177-83-3c62h111n3o31 1394.55
maleimide-nh-peg2-ch2ch2coopfp ester n/a c20h19f5n2o7 494.37
maleimide-nh-peg4-ch2ch2coopfp ester n/a c24h27f5n2o9 582.47
maleimide-nh-peg6-ch2ch2coopfp ester n/a c28h35f5n2o11 670.58
maleimide-nh-peg8-ch2ch2coopfp ester n/a c32h43f5n2o13 758.68
maleimide-nh-peg10-ch2ch2coopfp ester n/a c36h51f5n2o15 846.79
maleimide-nh-peg12-ch2ch2coopfp ester n/a c40h59f5n2o17 934.89
maleimide-nh-peg24-ch2ch2coopfp ester n/a c64h107f5n2o29 1463.62
n3-peg4-oh 86770-67-4 c8h17n3o4 219.24
n3-peg5-oh 86770-68-5 c10h21n3o5 263.29
n3-peg6-oh n/a c12h25n3o6 307.34
n3-peg8-oh 352439-36-2 c16h33n3o8 395.45
n3-peg12-oh n/a c24h49n3o12 571.66
n3-peg-ch2ch2nh2 n/a c4h10n4o 130.15
n3-peg2-ch2ch2nh2 166388-57-4 c6h14n4o2 174.20
n3-peg3-ch2ch2nh2 134179-38-7 c8h18n4o3 218.26
n3-peg4-ch2ch2nh2 n/a c10h22n4o4 262.31
n3-peg5-ch2ch2nh2 516493-93-9 c12h26n4o5 306.36
n3-peg6-ch2ch2nh2 957486-82-7 c14h30n4o6 350.41
n3-peg7-ch2ch2nh2 n/a c16h34n4o7 394.46
n3-peg8-ch2ch2nh2 857891-82-8 c18h38n4o8 438.51
n3-peg10-ch2ch2nh2 912849-73-1 c22h46n4o10 526.61
n3-peg11-ch2ch2nh2 n/a c24h50n4o11 570.67
n3-peg23-ch2ch2nh2 n/a c48h98n4o23 1099.30
n3-peg2-ch2ch2cooh n/a c7h13n3o4 203.19
n3-peg3-ch2ch2cooh n/a c9h17n3o5 247.25
n3-peg4-ch2ch2cooh n/a c11h21n3o6 291.30
n3-peg6-ch2ch2cooh n/a c15h29n3o8 379.41
n3-peg8-ch2ch2cooh n/a c19h37n3o10 467.51
n3-peg12-ch2ch2cooh n/a c27h53n3o14 643.72
n3-peg2-ch2ch2coonhs ester n/a c11h16n4o6 300.27
n3-peg3-ch2ch2coonhs ester n/a c13h20n4o7 344.32
n3-peg4-ch2ch2coonhs ester n/a c15h24n4o8 388.37
n3-peg6-ch2ch2coonhs ester n/a c19h32n4o10 476.48
n3-peg8-ch2ch2coonhs ester n/a c23h40n4o12 564.58
n3-peg12-ch2ch2coonhs ester n/a c31h56n4o16 740.79
hc≡c-ch2-peg2-nh2 n/a c7h13no2 143.18
hc≡c-ch2-peg3-nh2 n/a c9h17no3 187.24
hc≡c-ch2-peg4-nh2 n/a c11h21no4 231.29
hc≡c-ch2-peg6-nh2 n/a c15h29no6 319.39
hc≡c-ch2-peg12-nh2 n/a c27h53no12 583.71
hc≡c-ch2-peg4-sh n/a c11h20o4s 248.34
hc≡c-ch2-peg6-sh n/a c15h28o6s 336.44
hc≡c-ch2-peg12-sh n/a c27h52o12s 600.76
hs-peg3-oh n/a c6h14o3s 166.24
hs-peg4-oh n/a c8h18o4s 210.29
hs-peg5-oh n/a c10h22o5s 254.34
hs-peg6-oh n/a c12h26o6s 298.40
hs-peg8-oh n/a c16h34o8s 386.50
hs-peg12-oh n/a c24h50o12s 562.71
hs-peg3-ch2ch2cooh n/a c9h18o5s 238.30
hs-peg4-ch2ch2cooh 749247-06-1 c11h22o6s 282.35
hs-peg5-ch2ch2cooh n/a c13h26o7s 326.41
hs-peg6-ch2ch2cooh n/a c15h30o8s 370.46
hs-peg8-ch2ch2cooh 866889-02-3 c19h38o10s 458.56
hs-peg12-ch2ch2cooh n/a c27h54o14s 634.77
fmoc-nh-peg1-ch2cooh;fmoc-aea 260367-12-2 c19h19no5 341.36
fmoc-nh-peg2-ch2cooh;fmoc-aeea 166108-71-0 c21h23no6 385.42
fmoc-nh-peg3-ch2cooh;fmoc-aeeea 139338-72-0 c23h27no7 429.47
fmoc-nh-peg4-ch2cooh 437655-95-3 c25h31no8 473.52
fmoc-nh-peg5-ch2cooh 635287-26-2 c27h35no9 517.57
fmoc-nh-peg8-ch2cooh 868594-52-9 c33h47no12 649.73
fmoc-nh-peg1-ch2ch2cooh;fmoc-aep n/a c20h21no5 355.39
fmoc-nh-peg2-ch2ch2cooh;fmoc-aeep 872679-70-4 c22h25no6 399.44
fmoc-nh-peg3-ch2ch2cooh 867062-95-1 c24h29no7 443.49
fmoc-nh-peg4-ch2ch2cooh 557756-85-1 c26h33no8 487.54
fmoc-nh-peg5-ch2ch2cooh 882847-32-7 c28h37no9 531.59
fmoc-nh-peg6-ch2ch2cooh 882847-34-9 c30h41no10 575.65
fmoc-nh-peg7-ch2ch2cooh n/a c32h45no11 619.70
fmoc-nh-peg8-ch2ch2cooh 756526-02-0 c34h49no12 663.75
fmoc-nh-peg9-ch2ch2cooh 1191064-81-9 c36h53no13 707.81
fmoc-nh-peg10-ch2ch2cooh n/a c38h57no14 751.86
fmoc-nh-peg12-ch2ch2cooh n/a c42h65no16 839.96
fmoc-nh-peg16-ch2ch2cooh n/a c50h81no20 1016.17
fmoc-nh-peg20-ch2ch2cooh n/a c58h97no24 1192.38
fmoc-nh-peg24-ch2ch2cooh n/a c66h113no28 1368.59
fmoc-nh-peg36-ch2ch2cooh n/a c90h161no40 1897.22
bocnh-peg1-oh n/a c7h15no3 161.2
bocnh-peg4-oh n/a c13h27no6 293.36
bocnh-peg6-oh n/a c17h35no8 381.46
bocnh-peg7-oh n/a c19h39no9 425.5
bocnh-peg8-oh 16545-06-8 c21h43no10 469.55
bocnh-peg9-oh n/a c23h47no11 513.62
bocnh-peg12-oh n/a c29h59no14 645.78
bocnh-peg16-oh n/a c37h75no18 821.99
bocnh-peg24-oh n/a c53h107no26 1174.41
bocnh-peg1-ch2ch2nh2 127828-22-2 c9h20n2o3 204.27
bocnh-peg2-ch2ch2nh2 153086-78-3 c11h24n2o4 248.32
bocnh-peg3-ch2ch2nh2 101187-40-0 c13h28n2o5 292.37
bocnh-peg4-ch2ch2nh2 811442-84-9 c15h32n2o6 336.43
bocnh-peg5-ch2ch2nh2 189209-27-6 c17h36n2o7 380.48
bocnh-peg6-ch2ch2nh2 1091627-77-8 c19h40n2o8 424.53
bocnh-peg7-ch2ch2nh2 206265-98-7 c21h44n2o9 468.58
bocnh-peg9-ch2ch2nh2 890091-43-7 c25h52n2o11 556.69
bocnh-peg11-ch2ch2nh2 890091-42-6 c29h 60n2o13 644.79
boc-nh-peg1-ch2ch2cooh n/a c10h19no5 233.26
boc-nh-peg2-ch2ch2cooh n/a c12h23no6 277.31
boc-nh-peg3-ch2ch2cooh n/a c14h27no7 321.37
boc-nh-peg4-ch2ch2cooh 756525-91-4 c16h31no8 365.42
boc-nh-peg5-ch2ch2cooh n/a c18h35no9 409.47
boc-nh-peg6-ch2ch2cooh 882847-13-4 c20h39no10 453.52
boc-nh-peg7-ch2ch2cooh n/a c22h43no11 497.58
boc-nh-peg8-ch2ch2cooh n/a c24h47no12 541.63
boc-nh-peg10-ch2ch2cooh n/a c28h55no14 629.74
boc-nh-peg12-ch2ch2cooh n/a c32h63no16 717.85
boc-nh-peg24-ch2ch2cooh n/a c56h111no28 1246.47
bocnh-peg2-ch2ch2n3 n/a c11h22n4o4 274.31
bocnh-peg4-ch2ch2n3 n/a c15h30n4o6 362.41
bocnh-peg5-ch2ch2n3 n/a c17h34n4o7 406.46
ho-peg1-ch2ch2cootbu n/a c9h18o4 190.24
ho-peg2-ch2ch2cootbu n/a c11h22o5 234.29
ho-peg3-ch2ch2cootbu 186020-66-6 c13h26o6 278.34
ho-peg4-ch2ch2cootbu n/a c15h30o7 322.39
ho-peg5-ch2ch2cootbu 850090-09-4 c17h34o8 366.45
ho-peg6-ch2ch2cootbu n/a c19h38o9 410.50
ho-peg8-ch2ch2cootbu n/a c23h46o11 498.60
ho-peg10-ch2ch2cootbu 778596-26-2 c27h54o13 586.72
ho-peg12-ch2ch2cootbu 892154-71-1 c31h62o15 674.83
h2n-peg2- ch2ch2cootbu 756525-95-8 c11h23 no4 233.31
MPEG7-Br   104518-25-4   甲氧基七聚乙二醇溴  现货供应   咨询专线:400-801-9278
h2n-peg3- ch2ch2cootbu 252881-74-6 c13h27no5 277.36
h2n-peg4- ch2ch2cootbu 581065-95-4 c15h31no6 321.41
h2n-peg6- ch2ch2cootbu n/a c19h39no8 409.51
h2n-peg8- ch2ch2cootbu 756526-06-4 c23h47no10 497.62
h2n-peg10- ch2ch2cootbu n/a c27h55no12 585.72
h2n-peg12- ch2ch2cootbu n/a c31h63no14 673.83
h2n-peg24- ch2ch2cootbu 1104076-62-1 c55h111no26 1202.46
n3-peg3- ch2ch2cootbu 252881-73-5 c13h25n3o5 303.35
n3-peg4- ch2ch2cootbu 581066-04-8 c15h29n3o6 347.26
n3-peg5- ch2ch2cootbu n/a c17h33n3o7 391.46
n3-peg6- ch2ch2cootbu 406213-76-1 c19h37n3o8 435.51
n3-peg8- ch2ch2cootbu n/a c23h45n3o10 523.62
n3-peg10- ch2ch2cootbu n/a c27h53n3o12 611.72
n3-peg12- ch2ch2cootbu n/a c31h61n3o14 699.83
hs-peg4-ch2ch2cootbu 564476-33-1 c15h30o6s 338.46
hs-peg6-ch2ch2cootbu n/a c19h38o8s 426.57
hs-peg8-ch2ch2cootbu n/a c23h46o10s 514.67
hs-peg10-ch2ch2cootbu 1778596-28-4 c27h54o12s 602.78
bno-peg6-oh 24342-68-5 c19h32o7 372.46
bno-peg8-oh 477775-73-8 c23h40o9 460.56
bno-peg9-oh n/a c25h44o10 504.62
bno-peg10-oh n/a c27h48o11 548.66
bno-peg11-oh n/a c29h52o12 592.72
bno-peg12-oh n/a c31h56o13 636.77
acs-peg8-oh 1334177-81-9 c18h36o9s 428.52
(+)-biotin-nhs ester 35013-72-0 c14h19n3so5 341.38
(+)-biotin hydrazide 66640-86-6 c10h18n4so2 258.34
biotin-lc 72040-64-3 c16h27n3so4 357.47
biotin-lc-nhs ester 72040-63-2 c20h30n4so6 454.54
lc-lc-(+)-biotin 89889-51-0 c22h38n4so5 470.63
biotin-lc-lc-nhs ether 89889-52-1 c26h41n5o7s 567.70
(+)-biotin-slc 72040-64-3 c21h37n3so4 427.60
(+)-biotin-slc-nhs ester n/a c25h40n4so6 524.67
biotin-lc-hydrazide n/a c16h29n5so3 371.5
(+)-biotin-peg2-ch2ch2nh2 138529-46-1 c16h30n4so4 374.49
(+)-biotin-peg3-ch2ch2nh2 359860-27-8 c18h34n4so5 418.55
(+)-biotin-peg4-ch2ch2nh2 663171-32-2 c20h38n4so6 462.60
(+)-biotin-peg6-ch2ch2nh2 n/a c24h46n4o8s 550.71
(+)-biotin-peg11-ch2ch2nh2 n/a c34h66n4o13s 770.97
(+)-biotin-peg2-ch2ch2cooh n/a c17h29n3so6 403.49
(+)-biotin-peg3-ch2ch2cooh 252881-76-8 c19h33n3so7 447.54
(+)-biotin-peg4-ch2ch2cooh 721431-18-1 c21h37n3so8 491.60
(+)-biotin-peg6-ch2ch2cooh n/a c25h45n3o10s 579.70
(+)-biotin-peg12-ch2ch2cooh n/a c37h69n3o16s 844.02
(+)-biotin-peg2-nhs ester 596820-83-6 c21h32n4so8 500.57
(+)-biotin-peg3-nhs ester n/a c23h36n4so9 544.62
(+)-biotin-peg4-nhs ester 459426-22-3 c25h40n4so10 588.67
(+)-biotin-peg6-nhs ester n/a c29h48n4so12 676.78
(+)-biotin-peg12-nhs ester n/a c41h72n4so18 941.09
(+)-biotin-peg2-hydrazide n/a c17h31n5so5 417.52
(+)-biotin-peg3-hydrazide n/a c19h35n5so6 461.57
(+)-biotin-peg6-hydrazide n/a c25h47n5so9 593.73
(+)-biotin-peg12-hydrazide n/a c37h71n5so15 858.05
(+)-biotin-peg2-ch2ch2n3 n/a c16h28n6so4 400.49
(+)-biotin-peg3-ch2ch2n3 945633-30-7 c18h32n6so5 444.55
(+)-biotin-peg4-ch2ch2n3 875770-34-6 c20h36n6so6 488.60
(+)-biotin-peg5-ch2ch2n3 n/a c22h40n6so7 532.65
(+)-biotin-peg11-ch2ch2n3 n/a c34h64n6o13s 796.97
(+)-biotin-peg2-nh-mal 305372-39-8 c23h35n5so7 525.63
(+)-biotin-peg3-nh-mal n/a c25h39n5so8 569.69
(+)-biotin-peg6-nh-mal n/a c31h51n5o11s 701.83
(+)-biotin-peg12-nh-mal n/a c43h75n5o17s 966.14
maleimide-(ch2)2-cooh 7423-55-4 c7h7no4 169.14
maleimide-(ch2)3-cooh 57078-98-5 c8h9no4 183.16
maleimide-(ch2)5-cooh 55750-53-3 c10h13no4 211.22
maleimide-(ch2)10-cooh 57079-01-3 c15h23no4 281.35
maleimide-(ch2)2-coonhs 55750-62-4 c11h10n2o6 266.21
maleimide-(ch2)5-coonhs 55750-63-5 c14h16n2o6 308.29
maleimide-(ch2)10-coonhs 87981-04-2 c19h26n2o6 378.42
MPEG7-Br   104518-25-4   甲氧基七聚乙二醇溴  现货供应   咨询专线:400-801-9278
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2021  上海芃硕生物科技有限企业版权所有     

  

vnsc威尼斯城官方网站|威尼斯平台网站

XML 地图 | Sitemap 地图